Inisoft logo inisoft.cz

MODERNÍ ŘEŠENÍ EVIDENCE NÁDOB

Mějte rozmístění, počet popelnic a kontejnerů a jejich sběr kdykoliv pod kontrolou.

PŘEHLEDNÁ LOKALIZACE NÁDOB

Sledování umístění, počtu nádob a jejich svozu ve webové aplikaci na mapovém podkladu
Možnost kontroly při změně umístění dané nádoby a dohledání nové pozice při dalším svozu
Sledování svozového vozidla v reálném čase díky online připojení a možnost vykreslení realizované trasy
Možnost naplánování jednorázové svozové trasy podle vybraných popelnic

MANUÁLNÍ IDENTIFIKACE

Identifikace nádob pomocí RFID čipů, QR nebo čárových kódů
Multifunkční vysoce odolná ruční čtečka
Možnost zařazení identifikace pytlového sběru do jednoho systému

AUTOMATICKÁ IDENTIFIKACE

Automatická identifikace nádob pomocí RFID antén na vozidle
Možnost identifikace kontejnerů typu zvon a velkoobjemových kontejnerů
Využití UHF technologie umožňující načítání nádob na větší vzdálenost (rozdíl od klasického svozu komunálního odpadu)

SLEDOVÁNÍ VOK

Moderní zařízení ze zabudovanými napájecími bateriemi určené pro kontrolu lokalizace kontejnerů
Lokalizátor obsahuje GPS/GSM modul a senzor detekující naložení a vyložení kontejneru
Možnost nastavení lokality, kde se může kontejner pohybovat a v případě neautorizované manipulace odeslat upozornění

SVOZ NÁDOB PODLE JEJICH ZAPLNĚNÍ

Možnost monitorování aktuálního stavu naplnění kontejneru
Přesné určení zaplnění nádob díky skenování celého prostoru kontejneru pomocí ultrazvuku
Zobrazení pozice kontejneru pomocí GPS lokalizace
Systém automaticky upozorňuje uživatele o vzniklých problémech jako např. přeplnění, převrácení, požár uvnitř popelnice nebo jeho neautorizovaná manipulace (např. krádež)

OBJEDNÁVKA SVOZU NÁDOB V ICHI

Připravujeme, sledujte naši stránku a další komunikační kanály…
Vyhledat více informací o:
SYSTÉMY ELTE SMART PRO
NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
O nás
Jsme česká společnost s dvacetiletou historií. Naším posláním je vývoj kvalitního software zejména pro odpady a životní prostředí, jeho následná implementace a poskytování služeb typu školení, analýz a poradenství pro zákazníky z komerční sféry i ze státní správy.  
Informace
Dodáváme chytré svozové systémy pro obce, města, svozové a logistické společnosti.
Informace o Cookies
Spojte se s námi
Facebook
WhatsApp
Instagram
phone-handset