Inisoft logo inisoft.cz

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ SVOZU

Naše řešení je postaveno na nejmodernějších technologiích, zahrnuje všechny potřebné HW i SW součásti a je připraveno na další rozšíření dle potřeb a velikosti Vaší společnosti.

RFID ČIPY

Spolehlivé řešení identifikace nádob za každého počasí

FDX-B BDE

Čip ve formě tzv. “puku” umožňuje instalaci na plastových nádobách vybavených ISO otvorem pro jeho snadnou montáž zašroubováním nebo vlisováním. Je odolný proti vodě, chemikáliím a mechanickému poškození.
Vzorová montáž:
popelnice instalace čipů
Elte GPS dlouhý dosah

HDX BDE ON METAL

Čip určený k montáži na popelnice bez ISO otvoru, např.: kovové popelnice, starší typy nádob nebo nádoby typu “zvon”. Montáž čipu spočívá v jeho přinýtování ke stěně popelnice nebo kontejneru.
Vzorová montáž:

UHF ON METAL

Čtení tohoto typu čipu je možné i ze vzdálenosti několika metrů díky technologii UHF. Dokonale se hodí pro identifikaci nádob typu “zvon” nebo velkoobjemových kontejnerů. Čip je díky plastovému pouzdru odolný vůči povětrnostním podmínkám a působení chemických látek.
Vzorová montáž:
container

Pasportizace

Jednoduché spárování nádoby se stanovištěm pomocí mobilního telefonu

SMOK iPGO

Rychlé přiřazení nádoby k jednotlivému občanovi nebo adrese pomocí mobilní aplikace
Jednoduché hlášení o nepředvídané situaci ve formě poznámek a fotek
Kontrola práce pomocí lokalizace pracovníka v případě zapnuté aplikace
Načítání čipů pomocí přenosného adaptéru k mobilnímu telefonu
Možnost využití i multifunkčního zařízení pro načítání čipů i QR nebo čarových kódů

Software

Přehledná a intuitivní správa systému pomocí webových a mobilních aplikací

ICHI

Srdce celého systému v podobě online webové aplikace
Možnost sledování vozidel v reálném čase
Přehled nad počtem a rozmístěním jednotlivých nádob
Možnost optimalizace svozových tras
Uživatelsky přívětivý nástroj pro plánování a vyhodnocování svozu
Možnost vytváření harmonogramu svozů na delší časové období

SMOK Mobile

Mobilní aplikace dostupná na OS Android a iOS
Možnost sledování lokalizace vozidel, jejich parametrů a stavu

SMOK Komunal

Mobilní aplikace sloužící k realizaci úkolů a procesů
Náhled plánované trasy podle jednotlivých stanovišť
Možnost filtrování nádob v rámci dané trasy podle typu nádoby nebo odpadu
Hlášení nepředvídaných událostí pomocí předdefinovaných nebo vlastních poznámek
Možnost pořízení geodatované fotografie
Přiřazení poznámky a fotky ke konkrétnímu stanovišti nebo nádobě

SLEDOVÁNÍ VOK

Moderní zařízení ze zabudovanými napájecími bateriemi určené pro kontrolu lokalizace kontejnerů
Lokalizátor obsahuje GPS/GSM modul a senzor detekující naložení a vyložení kontejneru
Možnost nastavení lokality, kde se může kontejner pohybovat a v případě neautorizované manipulace odeslat upozornění

SVOZ NÁDOB PODLE JEJICH ZAPLNĚNÍ

Možnost monitorování aktuálního stavu naplnění kontejneru
Přesné určení zaplnění nádob díky skenování celého prostoru kontejneru pomocí ultrazvuku
Zobrazení pozice kontejneru pomocí GPS lokalizace
Systém automaticky upozorňuje uživatele o vzniklých problémech jako např. přeplnění, převrácení, požár uvnitř popelnice nebo jeho neautorizovaná manipulace (např. krádež)

ALL-IN-ONE

Návaznost na provozní a evidenční software SKLAD Odpadů 8 a IS ENVITA
Jednoduchý přenos dat do provozního SW SKLAD Odpadů 8
Možnost vygenerování svozové příjemky a následná fakturace
Automatická tvorba podkladů pro roční hlášení
Finální přenos dat do IS ENVITA, kde je možné vytvoření ročního hlášení, jeho kontrola a odeslání do ISPOP
Vyhledat více informací o:
SYSTÉMY ELTE SMART PRO
NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
O nás
Jsme česká společnost s dvacetiletou historií. Naším posláním je vývoj kvalitního software zejména pro odpady a životní prostředí, jeho následná implementace a poskytování služeb typu školení, analýz a poradenství pro zákazníky z komerční sféry i ze státní správy.  
Informace
Dodáváme chytré svozové systémy pro obce, města, svozové a logistické společnosti.
Informace o Cookies
Spojte se s námi
Facebook
WhatsApp
Instagram
phone-handset