POPTÁVKA

ŘEŠENÍ PRO MĚSTA, OBCE, SMARTCITY

Naše řešení je soubor nástrojů pro dosažení stanovených cílů v odpadovém hospodářství, který je založen na nejmodernějších technologiích a pokrývá všechny potřebné procesy. Poskytuje výstupy pro obce, občany ale i technické služby a svozové společnosti.

PŘÍNOS PRO OBCE A OBČANY

MAXIMALIZACE TŘÍDĚNÍ

Evidence nádob s adresným umístěním a možností reagovat na potřeby přistavení dalších nádob na svozová stanoviště. Návaznost na systém D2D.

ÚSPORA NÁKLADŮ

Možnost vyhodnocování svozových tras a jejich následná optimalizace vedou k úspoře nákladů.

MINIMÁLNÍ SKLÁDKOVÁNÍ

Možnost zavedení systému pro motivaci občanů k vyššímu třídění a tím pádem menšímu objemu odpadů odvážených na skládku.

PŘEHLED O ODPADECH

Reporty o produkci odpadů z realizovaného svozu pro jednotlivé obce a města i občany.

NÁVAZNOST NA PROGRAMY OD INISOFT

ALL IN-ONE systém, který pokrývá potřeby a procesy obce, sběrných dvorů, skládek i technických služeb s návazností na fakturaci a průběžnou evidenci odpadů.

SPOKOJENÍ OBČANÉ

Pružné reakce na reklamace svozu, informovanost občanů o svozu v jejich lokalitě a portál pro občany.

PRO VÍCE INFORMACÍ O SYSTÉMU A ZJIŠTĚNÍ VŠECH MOŽNOSTÍ KLIKNĚTE ZDE

NA CO SE ZAMĚŘIT PŘI ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMU

Evidence nádob

Pomocí označení nádob a přiřazení k občanovi/adrese zavést v obci pořádek v umístění nádob, jejich počtu, velikosti, komu patří a na jaký odpad jsou určeny.

Spolupráce obce a svozové společnosti od samého začátku

Vyspecifikování reálných cílů obce za splnitelných podmínek pro svozovou společnost.

Informovanost občanů

Podpořit ochotu občanů zapojit se jasným vysvětlením, co zavedení systému obnáší a co může přinést jak obci/svozové společnosti, tak i jim samotným.

Žádné prodlevy při svozu

Použití takové technologie, která by nepřidělávala obsluze žádnou práci navíc, nezdržovala a tím neprodražovala samotný svoz.

Nákup nástrojů podle vytyčených cílů

Pořízení technologií v souladu s vyspecifikovanými cíli a s tím spojená minimalizace nákladů na zavedení daného systému.

Udržitelnost řešení a zjednodušení evidence svozu odpadu

Při pořizování daného systému myslet i na následné využití získaných dat např. pro potřeby fakturace nebo evidence odpadů.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound