Inisoft logo inisoft.cz

ŘEŠENÍ PRO MĚSTA, OBCE, SMARTCITY

Naše řešení je soubor nástrojů pro dosažení stanovených cílů v odpadovém hospodářství, který je založen na nejmodernějších technologiích a pokrývá všechny potřebné procesy. Poskytuje výstupy pro obce, občany ale i technické služby a svozové společnosti.

PŘÍNOS PRO OBCE A OBČANY

MAXIMALIZACE TŘÍDĚNÍ
Evidence nádob s adresným umístěním a možností reagovat na potřeby přistavení dalších nádob na svozová stanoviště. Návaznost na systém D2D.
ÚSPORA NÁKLADŮ
Možnost vyhodnocování svozových tras a jejich následná optimalizace vedou k úspoře nákladů.
MINIMÁLNÍ SKLÁDKOVÁNÍ
Možnost zavedení systému pro motivaci občanů k vyššímu třídění a tím pádem menšímu objemu odpadů odvážených na skládku.
PŘEHLED O ODPADECH
Reporty o produkci odpadů z realizovaného svozu pro jednotlivé obce a města i občany.
NÁVAZNOST NA PROGRAMY OD INISOFT
ALL IN-ONE systém, který pokrývá potřeby a procesy obce, sběrných dvorů, skládek i technických služeb s návazností na fakturaci a průběžnou evidenci odpadů.
SPOKOJENÍ OBČANÉ
Pružné reakce na reklamace svozu, informovanost občanů o svozu v jejich lokalitě a portál pro občany.
PRO VÍCE INFORMACÍ O SYSTÉMU A ZJIŠTĚNÍ VŠECH MOŽNOSTÍ KLIKNĚTE ZDE

NA CO SE ZAMĚŘIT PŘI ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMU

Evidence nádob
Pomocí označení nádob a přiřazení k občanovi/adrese zavést v obci pořádek v umístění nádob, jejich počtu, velikosti, komu patří a na jaký odpad jsou určeny.
Spolupráce obce a svozové společnosti od samého začátku
Je velmi důležité, aby při zavádění systému spolupracovaly obě tyto strany a našly tak to nejlepší řešení, které by přineslo vytyčené výsledky bez výrazného ztížení práce svozové společnosti jako provozovatele systému.
Informovanost občanů
Při zavádění takového systému je důležitá i součinnost občanů. Je tedy třeba dbát na to, aby měli všechny potřebné informace, co zavedení takových systémů obnáší a jaké benefity může občanům přinést.
Harmonogram zavedení systému
Je důležité si také udělat časový plán zavedení těchto technologií. Osazení všech nádob čipy a jejich passport do systému může být, v závislosti na jejich počtu, časově poměrně náročný a je tedy potřeba s tímto počítat.
Nákup nástrojů podle vytyčených cílů
Je potřeba se hned na začátku zamyslet, co od systému očekáváme a dle toho pořídit potřebné technologie (čipy, čtečky, váhy atd.). Díky tomu se optimalizují náklady a obec/svozová společnost bude pracovat pouze s takovými zařízeními, které skutečně využije.
Udržitelnost řešení a zjednodušení evidence svozu odpadu
Je dobré již od začátku přemýšlet, jak se s daty bude poté nakládat, aby systém nesloužil pouze ke sběru velkého množství dat, se kterými se už ale poté nebude dál pracovat. Díky našemu řešení se dají zavést spravedlivější systémy výběru poplatků a výrazně zjednodušit evidence svozu odpadů.
Vyhledat více informací o:
SYSTÉMY ELTE SMART PRO
NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
O nás
Jsme česká společnost s dvacetiletou historií. Naším posláním je vývoj kvalitního software zejména pro odpady a životní prostředí, jeho následná implementace a poskytování služeb typu školení, analýz a poradenství pro zákazníky z komerční sféry i ze státní správy.  
Informace
Dodáváme chytré svozové systémy pro obce, města, svozové a logistické společnosti.
Informace o Cookies
Spojte se s námi
Facebook
WhatsApp
Instagram
phone-handset