Inisoft logo inisoft.cz

ŘEŠENÍ PRO MĚSTA, OBCE, SMARTCITY

Naše řešení je soubor nástrojů pro dosažení stanovených cílů v odpadovém hospodářství, který je založen na nejmodernějších technologiích a pokrývá všechny potřebné procesy. Poskytuje výstupy pro obce, občany ale i technické služby a svozové společnosti.

PŘÍNOS PRO OBCE A OBČANY

MAXIMALIZACE TŘÍDĚNÍ
Evidence nádob s adresným umístěním a možností reagovat na potřeby přistavení dalších nádob na svozová stanoviště. Návaznost na systém D2D.
ÚSPORA NÁKLADŮ
Možnost vyhodnocování svozových tras a jejich následná optimalizace vedou k úspoře nákladů.
MINIMÁLNÍ SKLÁDKOVÁNÍ
Možnost zavedení systému pro motivaci občanů k vyššímu třídění a tím pádem menšímu objemu odpadů odvážených na skládku.
PŘEHLED O ODPADECH
Reporty o produkci odpadů z realizovaného svozu pro jednotlivé obce a města i občany.
NÁVAZNOST NA PROGRAMY OD INISOFT
ALL IN-ONE systém, který pokrývá potřeby a procesy obce, sběrných dvorů, skládek i technických služeb s návazností na fakturaci a průběžnou evidenci odpadů.
SPOKOJENÍ OBČANÉ
Pružné reakce na reklamace svozu, informovanost občanů o svozu v jejich lokalitě a portál pro občany.
PRO VÍCE INFORMACÍ O SYSTÉMU A ZJIŠTĚNÍ VŠECH MOŽNOSTÍ KLIKNĚTE ZDE

NA CO SE ZAMĚŘIT PŘI ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMU

Evidence nádob
Pomocí označení nádob a přiřazení k občanovi/adrese zavést v obci pořádek v umístění nádob, jejich počtu, velikosti, komu patří a na jaký odpad jsou určeny.
Spolupráce obce a svozové společnosti od samého začátku
Pomocí označení nádob a přiřazení k občanovi/adrese zavést v obci pořádek v umístění nádob, jejich počtu, velikosti, komu patří a na jaký odpad jsou určeny.
Informovanost občanů
Pomocí označení nádob a přiřazení k občanovi/adrese zavést v obci pořádek v umístění nádob, jejich počtu, velikosti, komu patří a na jaký odpad jsou určeny.
Evidence nádob
Pomocí označení nádob a přiřazení k občanovi/adrese zavést v obci pořádek v umístění nádob, jejich počtu, velikosti, komu patří a na jaký odpad jsou určeny.
Nákup nástrojů podle vytyčených cílů
Pomocí označení nádob a přiřazení k občanovi/adrese zavést v obci pořádek v umístění nádob, jejich počtu, velikosti, komu patří a na jaký odpad jsou určeny.
Udržitelnost řešení a zjednodušení evidence svozu odpadu
Pomocí označení nádob a přiřazení k občanovi/adrese zavést v obci pořádek v umístění nádob, jejich počtu, velikosti, komu patří a na jaký odpad jsou určeny.
Vyhledat více informací o:
SYSTÉM ELTE GPS PRO
NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
O nás
Jsme česká společnost s dvacetiletou historií. Naším posláním je vývoj kvalitního software zejména pro odpady a životní prostředí, jeho následná implementace a poskytování služeb typu školení, analýz a poradenství pro zákazníky z komerční sféry i ze státní správy.  
Informace
Dodáváme chytré svozové systémy pro obce, města, svozové a logistické společnosti.
Informace o Cookies
Spojte se s námi
Facebook
WhatsApp
Instagram
phone-handset