Inisoft logo inisoft.cz

KDO JE OBCHODNÍK S ODPADY A KDO ZPROSTŘEDKOVATEL?

15. 11. 2021

Změny odpadové legislativy od 1. 1. 2021 jednak významně zvýšily tlak na předcházení vzniku odpadů a na posun odpadového hospodářství směrem od skládkování ke třídění a recyklaci, a dále mj. definují, resp. zpřesňují nové pojmy a typy nakládání s odpady, a to obchodování a zprostředkování. Jak se tyto dva instituty od sebe odlišují? A který by byl právě pro vaše potřeby vhodnější?

Obchodník nakupuje odpady s kladnou hodnotou a přebírá je do svého vlastnictví. Musí mít povolení k obchodování pro konkrétní druhy odpadů od příslušného krajského úřadu, a zároveň má přiřazeno identifikační číslo obchodníka (IČOB). Figuruje tedy v evidenci odpadů a za odpady je zodpovědný, přestože je často vůbec nemá fyzicky v držení. Oproti tomu zprostředkovatel provádí svou činnost pouze na základě ohlášení krajskému úřadu a smluvně zprostředkuje (zastupuje) původce odpadu při zajištění předání jeho odpadů do zařízení. Nemá přiřazeno identifikační číslo zařízení či zprostředkovatele, nevede evidenci odpadů a původce odpadu zůstává odpovědným vlastníkem odpadu až do okamžiku jeho předání do zařízení určeného pro nakládání s odpady.

  • Nevíte si rady s vyhotovením žádosti o povolení obchodníka s odpady?
  • Potřebujete provést ohlášení činnosti obchodníka či zprostředkovatele?

Pak nás rozhodně kontaktujte e-mailem na: consulting@inisoft.cz, protože i s tím Vám umíme v rámci služeb poradenství pomoci.

A pokud chcete nahlédnout pod pokličku nového zákona o odpadech v detailu, pak přesně pro Vás pořádáme seminář:

Nový zákon o odpadech z pohledu prováděcích předpisů – zásadní změny v odpadové legislativě“

chci se přihlásit

Těšíme se na Vás.

Kompletní nabídku našich seminářů najdete zde.

O nás
Jsme česká společnost s dvacetiletou historií. Naším posláním je vývoj kvalitního software zejména pro odpady a životní prostředí, jeho následná implementace a poskytování služeb typu školení, analýz a poradenství pro zákazníky z komerční sféry i ze státní správy.  
Informace
Dodáváme chytré svozové systémy pro obce, města, svozové a logistické společnosti.
Informace o Cookies
Spojte se s námi
Facebook
WhatsApp
Instagram
phone-handset