Inisoft logo inisoft.cz

MOBILNÍ SBĚR A VÝKUP ODPADŮ – POZOR NA PLATNOST POVOLENÍ!

15. 11. 2021
Dle přechodného ustanovení zákona o odpadech 541/2020 Sb. jen do konce roku 2021!

Vážení provozovatelé mobilních zařízení ke sběru a výkupu odpadů,

nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. již není úplnou novinkou, protože je účinný od 1. ledna 2021, přesto si na něj v praxi stále teprve zvykáme. Ponechme teď stranou nejasné výklady a chybějící prováděcí předpisy, protože některé povinnosti vyplývající ze zákona jsou jednoznačné. Sem patří i postupný konec platnosti souhlasů a dalších povolení vydaných podle předchozího zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.

Přechodná ustanovení nového zákona nastavila různě dlouhá období u různých typů zařízení, kdy je bude ještě možné provozovat na základě souhlasů vydaných v minulých letech. Vy, jako provozovatelé zařízení k mobilnímu sběru odpadů můžete podle § 14 odst. 1 starého zákona provozovat svou činnost do konce letošního roku. Od 1. ledna 2022 budete muset mít nové povolení k mobilnímu sběru odpadů podle § 21 odst. 2 nového zákona, které Vám vydá krajský úřad příslušný podle sídla Vaší společnosti. Dobrou zprávou je, že takové povolení bude mít územní platnost pro celou Českou republiku.

Lze předpokládat, že se úřadům nashromáždí mnoho žádostí, které by nemusely do konce roku stihnout vyřídit. Proto zákon umožňuje, abyste v takovém případě provozovali Vaše zařízení pro mobilní sběr a výkup odpadů i po 1. lednu 2022 dle původního souhlasu. Podmínkou však je, že žádost o nové povolení podáte nejpozději do 30. června 2021. Pokud tak učiníte, bude Vám souhlas podle starého zákona platit až do nabytí právní moci nově vydaného povolení.

Je tedy nejvyšší čas požádat příslušný krajský úřad o nové povolení. A pokud nemáte čas zabývat se zpracováním žádosti a nového provozního řádu, nabízíme Vám pomoc našich odborníků, kteří pro Vás umí zpracovat nové provozní řády a provést Vás celým procesem schvalovacího řízení

Kromě toho Vám pomůžeme zorientovat se i v řadě dalších souvisejících problematik na některém z našich nově pořádaných školení a seminářů.

Jsme tu i pro Vás, tak neváhejte a kontaktujte nás e-mailem na consulting@inisoft.cz nebo telefonicky +420 485 102 698.

O nás
Jsme česká společnost s dvacetiletou historií. Naším posláním je vývoj kvalitního software zejména pro odpady a životní prostředí, jeho následná implementace a poskytování služeb typu školení, analýz a poradenství pro zákazníky z komerční sféry i ze státní správy.  
Informace
Dodáváme chytré svozové systémy pro obce, města, svozové a logistické společnosti.
Informace o Cookies
Spojte se s námi
Facebook
WhatsApp
Instagram
phone-handset