Inisoft logo inisoft.cz

Technické služby Vítkov – REFERENCE

23. 11. 2022

Zavedení chytrého systému svozu odpadů

V roce 2020 se město Vítkov, které je zároveň zřizovatelem příspěvkové organizace Technické služby města Vítkova, rozhodlo zapojit do dotačního programu pro zavedení systému třídění odpadů známého pod názvem DOOD TO DOOR. Následně jsme v červnu roku 2021 převzali 2250 odpadových nádob, které již z výroby byly osázeny čipy RFID. V polovině roku 2021 byla provedena montáž HW na svozová vozidla. Jednalo se o tři vozidla s vyklápěči (kuka) a dvě vozidla na převoz velkoobjemových kontejnerů.
Jak hodnotíte průběh instalace HW na svozová vozidla?
→ Instalace proběhla v dohodnutém termínu a v předpokládaném čase. Také následná úprava kabelových svazků a držáků snímačům na hřebenech vykládače proběhla v dohodnutém termínu, takže nedošlo k narušení harmonogramu svozu odpadů.
Jak hodnotíte délku instalace?
→ Doba instalace byla vzhledem ke zjevné zručnosti a odbornosti mechanika kratší, než byl plánovaný časový rozsah.

Čipování a následné zaškolení

Příprava čipování byla rozdělena do dvou fází. V té první proběhla kampaň s cílem seznámit občany města Vítkova s novým systémem svozu odpadů. Vyšel článek v městském zpravodaji, informací byly uvedeny na webových stránkách a sociálních sítích a také jsme rozeslali letáky s podrobnými informacemi. Druhou fází bylo samozřejmě technické zajištění čipování a evidence odpadových nádob. V této fázi proběhlo několik návštěv zástupců firmy INISOFT, při kterých jsme byli seznámeni s obsahem a ovládáním aplikací SEPAN a SMOK iPGO. Musíme ocenit, že toto zaškolení proběhlo přímo u nás. Navíc teoretická část zaškolení byla následně doplněna praktickou ukázkou práce s mobilní čtečkou. Ta se uskutečnila následnou návštěvou pana Kadlece (zaměstnance INISOFT) přímo při prvním výdeji popelnic z dotačního programu pro zavedení systému DOOR TO DOOR v našem městě. Dále musíme velmi ocenit usnadnění při zavádění adres jednotlivých stanovišť. Adresy byly zavedeny hromadně, včetně předinstalované sady odpadových nádob u jednotlivých č.p. Jednalo se nejen o adresy ve Vítkově a jeho místních částech, ale také v dalších deseti obcích, pro které zajišťujeme svoz odpadů.
Jak hodnotíte celkovou komunikaci s INISOFT?
→ Komunikace je na velmi dobré úrovni. Není co vytknout.

Postupné uvádění systému do provozu

Osm z těchto obcí se také rozhodlo využít dotační programy s cílem zavedení systému DOOR TO DOOR. Proběhlo setkání zástupců všech obcí, pro které zajišťujeme svoz odpadů včetně těch, kde neplánují zavést individuální nádoby na separovaný odpad. Na setkání jsme došli ke vzájemné shodě, že čipování se rozdělí do několika etap, které na sebe budou logicky navazovat, tak aby nakonec došlo k zaevidování všech odpadových nádob. Tedy nejen těch z programu DOOR TO DOOR, ale i všech ostatních (popelnice na SKO, stávající kontejnery na separovaný odpad, zvony na sklo apod.) Zvolili jsme postup od časově a personálně méně náročných způsobů evidence (hromadné zaevidování již očipovaných popelnic z dotačních programů, které proběhlo ještě před jejich rozdáním občanům), až po tu nejnáročnější část, kdy jsme museli čipovat a zaevidovat popelnice přímo v terénu u jednotlivých domů. Rozložením tohoto úkolu do jednotlivých etap nám navíc umožnilo postupné seznamovaní se s funkcemi a možnostmi aplikace SEPAN a zároveň jsme mohli jednotlivým smluvním partnerům (obcím) posílat sestavy svezených nádob a odpadů. Ty jim, byť byly zpočátku neúplné, pomohly zase získat první praktické informace a přehled o možnostech a přínosech elektronické evidence odpadových nádob. Do konce září tohoto roku se nám podařilo zaevidovat a také z velké části dodatečně osadit čipy cca 9000 odpadových nádob. Toto číslo zahrnuje všechny nádoby, které se používají na naších svozových trasách. Tímto jsme mohli od října 2022 spustit „zkušební provoz“ svozu a evidence nádob v celém rozsahu jednotlivých složek komunálních odpadů. A to jak ve Vítkově (včetně místních částí), tak i v ostatních smluvních obcích.
Jak hodnotíte funkčnost ID systému a spolehlivost načítání RFID čipů při svozu?
→ Systém je z naší strany ve zkušebním provozu. Prozatím nemáme negativní zkušenosti s případnými problémy při načítání RFID čipů. Nyní řešíme situaci, kdy musíme z důvodu deformací (snížení pružnosti únavou materiálu z možného přeložení, teplotních vlivů apod.), plastové kontejnery o objemu 1100 l vyklápět pomocí ramen. Tímto způsobem vyklápění nedochází k načtení čipu umístěného v horním lemu nádoby a výsyp této nádoby není evidován.
Byly Vaše dodatečné požadavky vždy dořešeny?
→ Jak již bylo uvedeno, probíhá zkušební provoz. K různým dotazům a požadavkům se dostáváme postupně. Prozatím můžeme konstatovat, že na naše dotazy dostáváme odpovědi většinou ihned po jejich předložení.
Došlo se zavedením ID systému k prodloužení svozu?
→ Zavedení systému nemělo v žádném případě vliv na prodloužení svozu.
Jak hodnotíte webovou aplikaci SEPAN a jaké má výhody?
→ Se všemi možnostmi aplikace SEPAN se postupně seznamujeme. Naše vozidla používají statické vážení svážených odpadů. Přesnost záznamu hmotnosti je u těchto systému omezena povolenou tolerancí, která se pohybuje obvykle v rozmezí +/- 5 kg. Z tohoto důvodu zaznamenáváme hmotnost po výsypu určité skupiny nádob a tím eliminujeme vliv tolerance při vážení. Obvykle je touto skupinou celá obec nebo její jednotlivé místní části. Pro objektivní vyúčtování naších služeb je nutné zkombinovat nejen hmotnost svezeného odpadu ale i pracnost, která se odvíjí od počtu výsypů. A právě tuto potřebu nám plně pokrývá automatické načítání počtu a druhu svezených nádob. Následné tvoření sestav svezených nádob a možnost filtrování dle druhu odpadu, objemu nádob a stanovišť těchto nádob nám umožňuje zjednodušit, a navíc upřesnit potřebnou evidenci. Tímto se nám podařilo zlepšit pracovní podmínky pro osádky svozových vozidel, které již nejsou zatěžovány počítáním odpadových nádob. Dalším přínosem je online přístup k potřebným informacím včetně sledování provozu vozidel, s možností okamžitého vyhodnocení aktuálního stavu právě probíhajících svozů. V blízké budoucnosti plánujeme propojení s programem SKLAD Odpadů 8, který využíváme k evidenci na naší skládce odpadů v Nových Těchanovicích.
Jak hodnotíte aplikaci SMOK iPGO a jaké má výhody?
→ Mobilní čtečka s aplikací SMOK iPGO se velice osvědčila při evidenci odpadových nádob. Práce v aplikaci je v celku jednoduchá
a srozumitelná. Velmi užitečná je pro nás také možnost hromadného zavedení adresářů jednotlivých skupin klientů.
Za poskytnutí reference děkujeme řediteli Technických služeb města Vítkova, panu Mgr. Petru Fraňkovi. 
O nás
Jsme česká společnost s dvacetiletou historií. Naším posláním je vývoj kvalitního software zejména pro odpady a životní prostředí, jeho následná implementace a poskytování služeb typu školení, analýz a poradenství pro zákazníky z komerční sféry i ze státní správy.  
Informace
Dodáváme chytré svozové systémy pro obce, města, svozové a logistické společnosti.
Informace o Cookies
Spojte se s námi
Facebook
WhatsApp
Instagram
phone-handset